Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren.
Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd
waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.
Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons
hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.